सम्पूर्ण लगानी कर्ता महानुभाब हरुले  भारित औशत लागत अध्याबधिक गर्ने  बारे अत्यन्त जरुरी सुचना  !!

सम्पूर्ण लगानी कर्ता महानुभाब हरुले भारित औशत लागत अध्याबधिक गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सुचना !!

  नोट : हाल सम्म मेरो शेयर नलिएका ग्राहक महानुभाबहरुले यथाशिघ्र मेरो शेयर लिई भारीत औशत अध्याबधिक गर्नु हुन अनुरोध छ |

Read More

नेप्सेमा अनलाइन कारोवार कसरी गर्ने, TMS को सहज संचालनका लागि अनलाइन ट्रेडिङ् सम्बन्धि Video Tutorial :

https://www.youtube.com/watch?v=Df06a7O7RuE

Read More